Život v těle

Taneční terapieje cesta k sobě, forma osobního rozvoje zaměřená na práci s tělem a pohybem pro skupiny i jednotlivce.

Tanec ženy semináře věnované ženám a ženským tématům. Skrze meditace, relaxace, tanec , společné sdílení i karetní náhled se dostáváme do kontaktu samy se sebou, se svou silou, něhou, radostí i bolestí a to nám dává možnost hlubšího pochopení a léčení.

Svobodný tanec pro ženy i muže ve smíšené skupině, můžeme zažít mnohé i mnohé léčit, semináře věnované všem ženám i mužům, kteří chtějí okusit propojení ve svobodném projevu.

Individuální taneční terapie určeno všem, kteří by rádi tančili ve skupině, ale zatím si nedovolí projevit svůj tanec před ostatními. Také těm, kteří se potřebují uvolnit, odstranit bloky nejen těla a mysli a všem těm , kteří chtějí okusit o čem svobodný tanec je.

Tanec pro děti určeno dětem v různých věkových skupinách, tak aby se podpořil jejich svobodný projev a zachovalo a udrželo přímé napojení ve stavu tady a teď. Odkud mohou oni i my čerpat tu nejčistší energii.

Doprovodné kurzy při wellness pobytech pro hotely

doprovodný program určený k relaxaci a uvolnění. Jednotlivé bloky obsahují jednoduchá jógová cvičení, cvičení na páteř a pánevní dno, intuitivní tanec, relaxace, meditace, práci s dechem a kresbou.

Vystoupení

v rámci vašich společenských akcí nabízím taneční vystoupení s křídly Issis a závojem.