Síla Lásky

Přišla a sundala čepici, krásná kukadla, ještě víc vynikla, díky ztrátě vlasů po chemoterapii… Z dotazníku jsem znala příběh, i to, co chce pochopit. Co způsobilo nemoc a jak navrátit tělu zdraví. Po čtyřech chemoterapiích další odmítla, začala měnit stravu, pracovat s myslí, dechem…naše sezení má být ten další střípek na cestě. Od začátku nám […]

Čas duší

Čas duší… jak nám všem sluší S těmi na druhém břehu se každý po svém spojit, ruku za mlhu natáhnout a téměř dotknout se jich.. Vzpomínka vede mě do času, kdy tři nejbližší duše odešly… V jeden čas…v jeden měsíc na jaře roku 2013 dítě počaté, tatí i babička… To dítě byla holčička, do snů […]

Co my jen víme…

Co my jen víme Co my jen vidíme Co cítíme… Pro někoho strom obyčejný, pro jiné bytost, brána do neznáma…. Padám hlouběji, vědomí rozšiřuji. Strom vidím… spletité kořeny v hluboké ZEMI, minulé životy značí- paměť duše v hloubce. MINULOST, co prožita a zapomenuta byla. Pevný kmen – ŽIVOT SOUČASNÝ tady a teď v rodech našich, […]

Život v těle

Život v těle a tělo v životě Tlukot srdce, dech…. Bosé nohy tančící v trávě, vítr ve vlasech. Tady a teď….hojnost a vděk. První nádech a poslední výdech… Tanec života a my v něm Otázkou je JAK ho prožijem ?

O stromech

Každé místo má svou specifickou energii a může v nás něco vyvolávat, transformovat, vést k hluboko uloženým vzpomínkám. Návštěva olivového háje byla silným zážitkem, 80 tisíc olivovníků na ostrově Pag, vybělené kosti, jako by se člověk dostal do časové smyčky… Ještě v noci mi to doznívalo a tak jsem si sedla a psala: Jsme tady […]

O tanci

Tančím…Pohyb je život, síla, láska.Dýchám…Proplouvám rolemi a vidím, co je pod nimi…Prodýchávám se ke své síle.Tančím…Mé kořeny se dotýkají nitra země,mé vědomí letí ke hvězdám…Tančím…Rozpouštím strachy, bolesti, koncepty.Mé tělo je propustné pro všechny dary Zdroje,jenž mám nést…Tančím a léčím…dotekem, slovem, hloubkou intuice.Je čas…Žít to tady a teď v realitě.Zbývá jen otázka.Co by teď udělala síla?Co […]

Moudrá kniha povídá

Moudrá kniha povídá něco o lidských příbězích, o cestách duší, o naději napříč časem….a jak je každý nakonec spasen…. Je to kniha sezení mých klientů, kteří si ke mně našli cestu a společně cestujeme do krajin nevědomí – vědomí – sebe. Šuplík už je na to malý, tak má teď každý svou složku – dotazník, […]

Od temnoty ke světlu

Některé duše si do života vybírají extrémní zkoušky a nemusí jít nutně o ,,karmu“, můžou to být prostě lekce, které duše potřebuje zažít na její cestě k pochopení, odpuštění, ke svobodě a lásce. Příběh klientky, o které chcí psát, je příběh velmi silné, statečné duše a může být inspirací ostatním s podobným osudem. Rodinné zázemí […]

Duchům vstup zakázán

Holčička slyší hlasy, vidí duchy…cítím u sebe někoho…s tímto tématem se teď hodně potkávám, nejen v rámci regresí, ale vypadá to, že mne to volá, jako samostatná disciplína Chaos Chaos venku…chaos uvnitř, velké pole strachu v kolektivním poli je živná půda pro ,,cizí energie“ různého ražení a pokud jsme senzitivní a oslabení, naše aurické pole […]

Báseň adventní

Ať první svíce adventní Ti na cestu k Tvé duši rozsvítí. Druhá svíce ať projasní přesvědčení Tvá a jejich pravdivost prozkoumá. S třetí svící poznej KDO skutečně jsi a kam vydat se dál máš. A čtvrtá, ať světlo v srdci zažehne a vše nepotřebné sežehne…tím propojí Té s láskou mocnou…k sobě, bližním i světu…a pak […]