Medicína Magnolie

V podvečeru jarním ke mě Magnolie promluvila: ,,Posečkej, zastav se, má milá. Pokochej se květy, vůni nadechuj, všemi smysly mě teď vnímej, s ptáky ve větvích zpívej. Na kůru si sáhni, vrásky moje jsou v ní, ukrývají moudrost všech mých dní. S kořeny se propoj pomohou Ti nést, co těžší zdá se… Mé sestry a bratři […]

Čas duší

Čas duší… jak nám všem sluší S těmi na druhém břehu se každý po svém spojit, ruku za mlhu natáhnout a téměř dotknout se jich.. Vzpomínka vede mě do času, kdy tři nejbližší duše odešly… V jeden čas…v jeden měsíc na jaře roku 2013 dítě počaté, tatí i babička… To dítě byla holčička, do snů mi […]

Co my jen víme…

Co my jen víme Co my jen vidíme Co cítíme… Pro někoho strom obyčejný, pro jiné bytost, brána do neznáma…. Padám hlouběji, vědomí rozšiřuji. Strom vidím… spletité kořeny v hluboké ZEMI, minulé životy značí- paměť duše v hloubce. MINULOST, co prožita a zapomenuta byla. Pevný kmen – ŽIVOT SOUČASNÝ tady a teď v rodech našich, co máme si […]

Život v těle

Život v těle a tělo v životě Tlukot srdce, dech…. Bosé nohy tančící v trávě, vítr ve vlasech. Tady a teď….hojnost a vděk. První nádech a poslední výdech… Tanec života a my v něm Otázkou je JAK ho prožijem ?

O stromech

Každé místo má svou specifickou energii a může v nás něco vyvolávat, transformovat, vést k hluboko uloženým vzpomínkám. Návštěva olivového háje byla silným zážitkem, 80 tisíc olivovníků na ostrově Pag, vybělené kosti, jako by se člověk dostal do časové smyčky… Ještě v noci mi to doznívalo a tak jsem si sedla a psala: Jsme tady už tisíce let […]

O tanci

Tančím…Pohyb je život, síla, láska.Dýchám…Proplouvám rolemi a vidím, co je pod nimi…Prodýchávám se ke své síle.Tančím…Mé kořeny se dotýkají nitra země,mé vědomí letí ke hvězdám…Tančím…Rozpouštím strachy, bolesti, koncepty.Mé tělo je propustné pro všechny dary Zdroje,jenž mám nést…Tančím a léčím…dotekem, slovem, hloubkou intuice.Je čas…Žít to tady a teď v realitě.Zbývá jen otázka.Co by teď udělala síla?Co by […]

Báseň adventní

Ať první svíce adventní Ti na cestu k Tvé duši rozsvítí. Druhá svíce ať projasní přesvědčení Tvá a jejich pravdivost prozkoumá. S třetí svící poznej KDO skutečně jsi a kam vydat se dál máš. A čtvrtá, ať světlo v srdci zažehne a vše nepotřebné sežehne…tím propojí Té s láskou mocnou…k sobě, bližním i světu…a pak už můžeš jít i […]