Holistická

regresní terapie

Holistická regresní terapie je nástroj, který vede klienty k tomu vzít si zpět svou vlastní sílu, spojit se schopností vlastního sebe-léčení.

Pomáhá vzít si zpět ty části duše, které někde uvízly v čase, v důsledku traumat, nevyjádřených emocí, více pochopit souvislosti, vztahy, které zde prožíváme, což vede k větší celistvosti a vědomějšímu životu.

Hodně záleží na míře uvolnění klienta, bez analytických myšlenek.

Někdy stačí jedno sezení holistické regresní terapie, která pracuje s tělem a emocemi, ale většinou se „vrstvy” odkrývají postupně a je to na více sezení. Záleží, co klient potřebuje chtít řešit, je v pořádku se i jen tak podívat ze „zvědavosti” někam, kde najde posílení pro současný život.

Vše má své načasování a ochranu a vše se děje v pořádku. Většinou doporučuji více sezení Holistické terapie /2-3/ a závěrem Spirituální regresi.

holistická regresní terapie | život v těle

Jak sezení probíhá

Před samotným sezením vás požádám vyplnit dotazník, už samotná práce na dotazníku, vede klienty k tomu ujasnit si samotný záměr sezeni a uvědomit si témata. 

Kde je ,,nejsilnější náboj“ a to už je v podstatě začátek cesty do podvědomí. V samotném sezení nejprve projdeme dotazník, ujasníme si záměr a zodpovíme si navzájem otázky. Samotná regrese spočívá v hlubokém uvolnění klienta – začínáme relaxací a hypnotickou indukcí. 

Celé sezení je v jemném hypnotickém transu – stavu uvolnění, kde nám podvědomí zprostředkovává obrazy, pocity, vjemy, které jsou důležité pro naše uvědomění, pochopení problému a léčení. Regrese je návrat zpět, pohybujeme se tedy po časové ose zpět, buď v současném životě, prenatálu, nebo v minulých životech. Není třeba ,,věřit“ na minulé životy, podvědomí nám zprostředkovává obrazy, které jsou pro nás srozumitelné, důležité ale hlavně vedou k vyléčení problému. Sezení si řídí klient, terapeut poskytuje bezpečný prostor, 100% pozornost, navigaci, nástroje k léčení. Z hypnotického transu je možné kdykoli požádat o vodu, přestávku, klient je plně při vědomí.

Sezení HRT trvá zhruba 3 hodiny.

Nástroje, které používám

Relaxace
Hypnóza
Odvádění cizích energií
Terapie těla
Scan těla
Ideomotorický signál
Pomoc duchovního zvířete
Přemostění
Disociace
Terapie vnitřního dítěte
Terapie barvami
Integrace a vizualizace do budoucnosti
Kontakt s duchovním průvodcem, skupinou duší
Místo léčení
Terapie v zastoupení – proxy

Holistickou regresní terapii jsem studovala

v mezinárodní škole Bernadety Hodkové Getting Better School. Škola je akreditovaná mezinárodní společností pro regresní terapii EARTh. Svým základním programem patří k 19 nejúspěšnějším školám na světe a svým pokračujícím programem se řadí do 4 nejlepších škol s mezinárodním uznáním. Jako terapeut se řídím etickým kodexem EARTh.

Ceník

Sezení

900 / hod.
  • sezení trvá cca 2,5 - 3 hod.
  • individuální přístup