Výcvik Holistické regresní terapie a Spirituální regrese mezi životy /LBL Michaela Newtona/

5. cyklus výuky GETTING BETTER SCHOOL, která pod vedením Bernadety Hodkové začala v roce 2013 učit Spirituální Regresi Mezi Životy a Holistickou Regresní Terapii. Program školy se zakládá na výukovém programu Regression Academy. Je schválen a podpořen hlavním trenérem Regression Academy Andy Tomlinsonem , který je též absolventem školy dnešním jménem Michael Newton Institute. Program je vystaven na předchozích objevech, terapeutických přístupech mnoha přechůdců a pionýrů v oblasti regresní terapie. Jeho předností je jemnost terapeutického přístupu, který vyvolává a probouzí sebeléčivé schopnosti, odhaluje vnitřní moudrost, pracuje holisticky na všech dostupných úrovních bytí. Používá neinvazivní přístupy, které pomáhají k nalezení vlastní cesty k léčení, porozumění a integraci.

Škola Getting Better School je akreditována EARTh – Světovou asociací pro regresní terapiikterá zastřešuje regresní terapeuty po celém světě, vyžaduje a udržuje vysoký standart a profesionalitu výuky. 

Getting Better School nezodpovídá za kvalitu výukového programu převzatého z naší školy a nabízeného pod jiným názvem. GBS se distancuje od těchto nabídek na webu a sociálních sítích.

 

Studium se skládá ze: 

 • čtyř denních modulů GB Holistické Regresní Terapie, domácího studia s supervizí, ideálně uzavřeného diplomem, 
 • a jednoho šestidenního modulu Spirituální Regrese Mezi Životy. Domácí supervize online, ideálně uzavřená diplomem. 
 

Techniky a přístup ve Spirituální Regresi přímo navazují na specifické znalosti, schopnosti a chápání postupů vyučovaných v kurzech Holistické RT.

Lektoři Getting Better School v ČR: 

Bernadeta Hodkova (EARTh a SRTA) – vedoucí výcviku

Iveta Pravdova (EARTh) – lektorka výcviku

Jana Matasova (EARTh) – asistentka

 

 

Nový cyklus leden 2025 – leden 2027  Osobní přítomnost ve výuce a online pro supervizi (terminy online podle individuální dohody během studia)   

Modul 1:     30.1. – 2.2.    2025    Holistická RT

Modul 2:     22.5. – 25.5.    2025  Holistická RT

Modul 3:     25.9. – 29.5.   2025   Holistická RT

Modul 4:     29.1. – 1.2.   2026     Holistická RT

Modul 5:    Spirituální Regrese Mezi Životy šest dní během května 2026 (z toho možnost 2 dny venovat specifickym otazkam Holisticke RT)

Po skončení všech modulů má student dalších 7 měsíců na dokončení vlastních prací, cvičení se spolustudenty a klientských sezení k diplomu.  

Kurzovné:  1 999 Euro  (cca 49 987 CZK, podle směnného kurzu ) možná platba v CZK. Splatné po částech během studia, individuální dohoda možná(ubytování není v ceně kurzu).

Z toho záloha na celý kurz 660 euro (v Eurech) splatná nejpozději 2 měsíce před zahájením cyklu.

Způsob platby vám bude oznámen při přijaté přihlášce. 

Místo konání:  Farma Lovětín, Jindřichohradeckoubytování si laskavě rezervujte sami, nezapomeňte zmínit vaši účast na kurzu

 

KONTAKT: iveta.pravda@seznam.cz

Studium GB Holistické Regresní Terapie zahrnuje 4 čtyřdenní moduly a práci mezi nimi.

Studium se skládá z absolvování všech modulů, teorie, demonstrace, procvičování v párech, mezi moduly samostatná práce se spolužáky, práce s klienty, písemná dokumentace sezení s klienty a písemná i online supervize, soubor otázek a nahrávky sezení, samostatné studium a četba. Během studia mají studenti možnost konzultací s vedoucími kurzu a asistentem. Od studentů se očekává připravenost pracovat na zpracování osobních záležitostí a profesionálním růstu.

Osobní účast na přednáškách je cca 176 hodin a minimálně 60 hodin cvičných sezení a domácího studia, též v průměru 6 hodin supervize, včetně otázek k domácímu studiu a konzultací mezi moduly online. Osobní samostatná sezení se spolužáky mimo moduly a bez supervize, ačkoliv je velmi doporučeno, není časově určeno.

Kurz GB Holistické Regresní terapie obsahuje tyto předměty vyučované ve 4 na sebe navazujících modulech: Moduly na sebe navazují vždy s ohledem na pochopení předchozí výuky a cvičení.

Hypnoterapie v regresní terapii, techniky *:

 • Zkušenost minulého života a léčení na úrovni duší.
 • Navigace do minulého života.
 • Otázky k průzkumu minulého života.
 • Moment zvratu a moment vyčerpání.
 • Techniky k přesměrování při prozkoumávání minulého života.
 • Techniky použité při momentu smrti minulého života.
 • Uvolnění připoutanosti k tělu v momentě smrti.
 • Zpracování nedokončených záležitostí z minulého života.
 • Techniky pro nalezení usmíření a odpuštění na úrovni duší.
 • Meditace a spolupráce duchovních pomocníku a průvodců.
 • Interview s klientem za účelem zjištění potřebných informací, dotazník.
 • Udržování záznamu o klientovi a etické, právní a morální hledisko.
 • Kontraindikace.
 • Energetická ochrana.
 • Měření symptomu a efektivnosti sezeni. 
 • Úkoly mezi jednotlivými moduly.
 • Energetické přemostění a čištění energetických bloku.
 • Hledání kořenů problémů klienta přemostěním; slovní výrazy, emocionální a fyzické.
 • Pozorování tělesných příznaků a pohybu energie.
 • Použití skenování energie jako spojnice s minulým životem.
 • Jak zacházet se spontánní katarzí.
 • Možnost neúčastněni se traumatu, techniky léčení.
 • Jak a kdy použít šamanská duchovní zvířata a pomocné energie při uzavření, ztrátě vitální duševní energie, strachu atd.
 • Psychodrama a rozpuštění bloku emocionálních a mentálních v minulém životě.
 • Terapie těla.
 • Místo léčení.
 • Rozpoznání nedořešených věcí na konci sezení pomocí skenování energie, ideomotorické odpovědi.
 • Etika terapeuta a eticky kód
 • Regrese současného života, uvolňování cizích energií.
 • Interview s klientem pro napojení se na vzpomínku současného a minulého života.
 • Použití tělesné terapie pro zpracování hlubokých tělesných vzorců z minulých životů a současného života.
 • Integrace minulého života a regrese současného života až do přítomnosti.
 • Použití tělesné terapie pro léčení fyzického traumatu.
 • Integrace s použitím terapie vnitřního dítěte.
 • Barevná terapie
 • Vizualizace budoucnosti
 • Rozpoznání, nalezení a uvolnění cizích energií různých druhu. Rozhovory a ideomotorické odpovědi.
 • Odvádění cizích energii za pomoci energii vyšších vibrací.
 • Místo léčení.
 • Čištění, ochrana a kontrola vlastního energetického pole. Spolupráce s kolegy.
 • Vedení záznamu o klientech, výzkum.
 • Práce proxy (v zástupu za jinou osobu) možnosti a etika.

*Hypnoterapeutické techniky, které jsou v tomto kurzu vyučovány, nenahrazují plný trénink v klinické hypnoterapii. Hypnoterapeutické nástroje a techniky používané v GB Holistické Regresní Terapii jsou akreditovány General Hypnotherapy Standards Council a Past Life Regression Academy. Jsou určeny pouze pro použití v rámci GB Holistické Regresní Terapie.

Studenti budou mít možnost zpracovávat vlastní záležitosti týkající se sebedůvěry či léčení. Výuka je intenzivní a skládá se z teorie, demonstrací a práce ve skupinách a párech. Mezi jednotlivými moduly se doporučuje procvičovat všechny naučené techniky se spolužáky.

K získání diplomu bude potřeba zodpovědět teoretické otázky týkající se naučených technik, prokázat terapeutickou způsobilost a profesionální vystupování, dodržování etického kodexu. Studenti mohou pracovat s klienty již po absolvování prvního modulu (s přáteli, rodinou a známými) a průběžně posílat dokumentaci k supervizi. Na závěr je potřeba doložit sezení s alespoň šesti různými klienty (ne spolužáky), přičemž s každým z nich alespoň 2 sezení, se zpětnou vazbou klienta. Doloženou práci student potvrdí způsobilost a znalost všech naučených technik a profesionální i osobní obratnost v přístupu ke klientům v praxi. Student může být požádán o předložení více sezení, pokud doložených 12 sezení nesplňuje podmínky k získání diplomu. Student vytvoří nahrávku jednoho ze sezení s klientem pro supervizi. Po celou dobu studia mají studenti možnost konzultace s vedoucím kurzu a asistenty.

Getting Better School si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit studium studentovi, který opakovaně nesplňuje dané požadavky. Záloha ani již vybraná část kursovného se nevrací.

Diplom získaný od Getting Better School, který je uznán EARTh jako základní Regression Therapy Training, je udělen po úspěšném završení všech výše uvedených podmínek.

Modul 5 – STUDIUM GB Spiritualni Regrese mezi životy

Otevřeno pouze jako postgraduální studium navazující na GB Holistickou Regresní Terapii.

Getting Better School přenesl výukový program Spirituální regrese mezi životy od Past Life Regression Academy, která vychází z  Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnoterapy vyučující Spirituální regresi Život mezi Životy. Program je pod záštitou EARTh a SRTA. Studium je obohaceno o nové techniky a zpracovává úrovně duchovní, které se objevují až v poslední době či do nedávna nebyly přístupné. 

V hluboké hypnóze každý nese vzpomínky starší než tento život. Spirituální regrese  zkoumá vlastní vzpomínky duše klienta od posledního minulého života až po současný život. Klient se vrátí do plného vědomí s hlubším pochopením a odhodláním žít svůj současný životni účel. Sezení trvá 4 – 6 hodin a je založen na výzkumu Dr. Michaela Newtona. Vzpomínky duše jsou o minulé smrti, opouštěni fyzického těla, přivítání bytosti světla, jako je Duchovní průvodce a učitelé. Mnoho klientů objeví spirituální rodiny duší, které se reinkarnuji, aby mohli spolu spolupracovat po mnoho životů. Behem poslednich dvou let me praxe se Spiritualni regrese rozsirila o zazitky klientu mimo inkaranci na Zemi a o zkusenosti vedomi ruznych forem vedomi. Prichazeji zkusenosti z existence z jinych casti vesmiru (Multiversu). Vyzkum svou vlastni technikou (Quantum Healing) na toto tema se zabyva Dolores Cannon. Me vlastni zkusenosti z praxe s klienty jeji vyzkum v mnohem potvrzuji. Proziti pocitu lasky neomezene lidskymi podminkami je pro klienta vrcholnym zazitkem, po kterem je schopen vnimat a prozivat svuj kazdodenni zivot s rozsirenym porozumenim a laskou.  

Soucasti spirituální regrese je setkání s bytostmi, jejich energeticke vybrace jsou mnohem jemnejsi nez na zemi. Casto se objevuje pochopeni o neexistenci casu a setkani se s jinymi dimenzemi.  Při setkání je možné přezkoumat pokrok vlastní duše během minulých životu, vidět a pochopit souvislosti se životem současným v acsove lini i bez ni. Klientovi je zřejmě, že inkarnace mají osobní účel. Na základě vzorců z předchozích karmických zkušeností jsou treba dohodnuty nové lekce ci výzvy a vzájemná pomoc mezi dušemi, někdy za rady jejich duchovních průvodci a moudrých bytosti světla/učitelů. Sezení obsahuje vzpomínky duše na pripravu na inkarnaci do tohoto života. Okolnosti, místo, a rodiče a spojení s fyzickým tělem dítěte.

Porozumění ze sezení Života mezi životy spirituální regrese nemá daleko od pocitu při zkušenosti blízko smrti, které lidé zažívají při klinické smrti. Během Spirituální regrese se ovšem všechny vjemy přenesou do plného vědomí zpět do života. 

Cílem je, aby student získat dovednosti a znalosti k přivedení klienta do hluboké hypnózy a k asistenci při zkoumání vzpomínek klientovy duše a vyvedení klienta z hypnózy s integrací clientovych duchovnich poznani a zazitku do bdělého stavu a bezneho zivota. Zkušenost, procházení, prožití, léčení, porozumení a integrace vlastních zazitku studenta je pritom klíčová.  

*Hypnoticke techniky vyucovane v tomto kurzu slouzi pouze ke Spiritualni Regresi a nenahrazuji plny trening v klinické hypnoterapii.

Škola Getting Better School je akreditovana EARTh – Svetovou asociaci pro regresni terapii. 

Studium obsahuje: Kurz – teoretické interaktivni přednášky, demonstraci a sezení v párech. Hodnocení studentů bude neformální, formou pozorování během praktických cvičení a praci s klienty. Při práci ve dvojicích každý student má možnost být terapeut i klient a v ramci kurzu by mel kazdy student projit svym vlastnim zazitkem mezi zivoty. Samostatna prace se supervizi, online konzultace. Po uspesnem zakonceni studia absolventi ziskavaji diplom ve Spiritualni Regresi Mezi Zivoty. Diplom je uznan EARTh jako Advanced Regression Therapy Training. 

Studenti budou potrebovat nahravaci zarizeni

Studium: Kurz  Spirituální regrese Mezi Zivoty 

 • Porozumění hypnóze, hlouboky trans *.
 • Úrovně vědomí, co se deje behem stavu hypnozy, ruzne druhy transu.
 • Etika a kontraindikace u klienta při použití hypnózy.
 • Počáteční interview s klientem.
 • Čtení těla a energie klienta a terapeutický přístup.
 • Rozdíly nepřímé a přímé hypnózy, pokracovani.
 • Určení tempa a vedení pro spiritualni regresi.
 • Rytmus a kontrola hlasu.
 • Skript progresivní relaxace.
 • Skript vizualizace.
 • Skript pro vytvoření energetické ochrany.
 • Možné překážky vstupu do vzpomínek života mezi životy, jejich důvody a jejich odstraňování cisteni energetickych bloku.
 • Prohlubování transu a hodnocení jeho hloubky.
 • Ideo motorické reakce.
 • Ukotvení.
 • Techniky uzemeni a duchovni hygiena terapeuta.
 • Skript pro vedeni do Spiritualni regrese.
 • Vyvedení klientů z transu.
 • Nahravani sezeni, kopie pro klienta.
 • Příprava a rozhovor s klientem.
 • Techniky prohlubování hypnotického stavu, úrovně vědomí a rozpoznání tělesných příznaků, vstup do hlubokého hypnotického stavu.
 • Přechod z minulého života, vstup do vzpomínek duše mezi životy.
 • Otazky k navigaci. 
 • Odloučení od fyzické úrovně a energetické léčení a čištění.
 • Spojení s duchovním průvodcem, přehled minulého života.
 • Setkání se skupinami duší.
 • Vazby mezi skupinami a duši lidí, v tomto životě, témata jednotlivých skupin.
 • Setkání s učiteli, a plán příštího života.
 • Místo inkarnace, výběr těla, a okolností pro tento život, zkoumání.
 • Ostatní činnosti na urovni duchovni, podle otázek klienta, možnost chanellingu; rozhovoru s duchovními učiteli i jinými bytostmi světla, jejich rady a nástin dalších možnosti.
 • Reinkarnace do tohoto života a kontakt s rodiči, vstup do těla. 
 • Integrace zkušenosti do současného života klienta, zaverecna integrace.

K diplomu Spiritualni Regrese Mezi Zivoty, (po absolvovani Holisticke RT) Studenti budou absolvovat 6 denní výcvik ve Spirituální regresi (mezi životy), prokážou kompletní znalosti teorie, doloží písemnou dokumentaci sezení s šesti klienty pro supervizi a 1 nahravku sezení s klientem. Prokazi schopnost udrzet pro klienta prostor a energii pro sezeni a ochotu a progres pri zpracovavni vlastnich nedoresenych problemu. Individulane mohou byt pozadani o dokumentaci vice sezeni, jestli ze jejich prace nebude odpovidat pozadavkum. Absolvovani kurzu a dolozeni pozadovane dokumentace opravnuje absolventa k praktikovani Spiritualni Regrese Mezi Zivoty s klienty, nikoli k jejimu vyucovani. Vyukovy program je v souladu se Spiritual Regression  Therapy Association, která sdružuje terapeuty Spiritualni regrese Mezi Zivoty z celeho světa.

Po zpracovani dolozene dokumentace prace s klienty a akreditace skoly Getting Better School (zaverecne diplomy) mohou byt absolventi bez dalšího vysetreni prijati za cleny teto Svetové asociace regresních terapeutu EARTh. Absolventi tak ziskaji moznost spoluprace s kolegy z celeho sveta. Mohou se zucastnitonline workshopu, svetovych kongresu, kazdorocnich konferenci, vyzkumu, vymeny zkusenosti, maji pristup k dalsim studijnim materialum, mohou spolupracovat s kolegy se specializaci, podle vlastniho zajmu. Lekari a zdravotnici se mohou ucastnit dalsich vyzkumuUcastni se prednasek a seminaru kolegu a ucitelu jinych skol online. EARTh umoznuje a podporuje dalsi vzdelavani, profesionalni a osobni rust. Podili se na spolupraci lekaru a regresnich terapeutu se Society for Medical Advance with Regression Therapy. Svym clenstvim v EARTh prispivaji absolventi tez k rozvoji, vysoke urovni profesionality a dostupnosti regresni terapie. 

Ubytovani neni v cene kurzu.   Kurzovne zahrnuje lektorske prednasky, demonstrace, cviceni se supervizi, supervize behem obdobi mezi moduly pro samostatne procvicovani a konzultace, asistenci pri studiu, diplom (po uspesnem absolvovani), materialy ke kurzu. Knihy jinych autoru k cetbe nezbytne k porozumeni studijnich materialu v sirsim zaberu nejsou zahrnuty v cene.

Místo konani:  Farma Lovetin, Jindrichohradeckoubytovani si laskave rezervujte sami, nezapomente zminit vasi ucast na kurzu

KONTAKT: iveta.pravda@seznam.cz*Diplomove prace sezeni s klienty musi obsahovat celkem vsechny aspekty, techniky a dovednosti vyucovane v kurzu, viz vyse. Na sezeni s klienty se hodnoti tez schopnost terapeuta uvedomovat si a pouzivat svou vlastni energii, dovednost nasledovat energii a tema klienta a efektivne podle klienta pouzivat naucene techniky.  Profesionalni a osobni rust terapeuta se vzdy odrazi v klientskych sezenich. Neni potreba dokladat sezeni se spolustudenty, osobni motivace a spoluprace sudentu mezi moduly je ale rozhodujici k vyreseni vlastnich zalezistosti, ktere, pokud jsou nevyresene se vzdy odrazeji pri sezenich s klienty. Ochota a motivace a radost z uceni, spojena s praci na svych vlastnich zalezitostech pak dokazuje teraputovu zpusobilost k praci. Absolvent se pak zavazuje dodrzovat eticky kod. 

________________________________________________________________

Poznámka pod čarou:

Víme z vlastní zkušenosti, že individuální vývoj člověka záleží na jeho vlastních schopnostech. Kurzy jsou vedeny tak, aby si studenti aktivizovali své vlastní schopnosti vedoucí k radosti a lásce duše, kterou pak mohou rozdávat i druhým. Svou terapeutickou prací, osobním životem, nadšením z existence na Zemi, drobnými laskavostmi i mírnou přísností. Možné překážky, které se vyskytnou, jsou často jen dočasné připomenutí jít tam, kde máme radost. Provedla jsem tímto tréninkem od roku 2013 desítky studentů v Čechách, i ze Slovenska a zde ve Francii a valnou většinou jsou z nich dobří terapeuti (zdaleka nejsou všichni na mých stránkách, mnoho z nich praktikuje v rámci jiných oblastí léčení či se věnují RT jen pro radost).

Říkám, že tenhle kurz je srovnatelný s tím, kdy se malé dítě učí chodit. V určitém momentě se pustí samo a jde si svou cestou. Nebudu vás držet ani přitahovat zpátky, ale s vědomím, že máte ode mne nový nástroj k zacházení s dalšími lidmi, musím si být jistá, že ho ovládáte správně, bezpečně pro sebe i pro ně a cítíte svou zodpovědnost za svou práci. S respektem a vděčností k mým předchůdcům se i já stále učím novým věcem, novým přístupům, předávám, co jsem zjistila, a těším se z nových poznání se svými studenty.

Nejsem duchovní kouč, neponesu vás na výlet do jiných dimenzí, ani za vás nevyřeším vaše problémy. Nebudu vám říkat, jak máte meditovat, sportovat, jíst nebo žít, v co věřit a čeho se bát. Budu jen dbát na to, abyste se po té krátké cestě se mnou nikde neztratili. Bezpečnostní pravidla v letadle říkají, že kyslíkovou masku si musíte nasadit nejdříve vy a pak teprve pomáhat ostatním, v regresní terapii nejdříve vy sami se musíte cítit dobře a plni „kyslíku“ a teprve pak můžete pomáhat druhým.

Regresní terapie není vánoční stromeček s ozdobami, které se pokaždé věsí na stejná místa. Není předkreslený obrázek, který byste kopírovali. Nemá přesný postup, danou cestu ani stejné řešení. Vychází z jednoduchých i složitých, i neprozkoumaných pravidel podstaty lidské existence. Každá lidská duše je úplně jiná, nemůžeme ji asistovat tak, jako jeji sestře. Práce s regresní terapií je výzva. Kreativní, intuitivní, „na zemi“ i „nahoru“, respektující duši, tělo a hlavně svobodnou vůli.

Hodně soucitu, přátelství i legrace při vašem učení.

Bernadeta Hodkova, 1. února 2024

Přihláška na Getting Better School
Kurz Holistické Regresní Terapie a Spirituální Regrese Mezi Životy

Upozornění: Tato přihláška spolu se zaplacenou zálohou je závazná a zaručuje místo v kurzu.

Zaloha se plati prevodem, doplatek každého modulu pred začátkem modulu bankovnim

prevodem nebo v hotovosti, podle dohody.

Kurzovne nezahrnuje ubytovani a stravovani. Kontaktujte primo
https://farmlovetin.com/kontakt/

Studenti se sejdou vzdy na veceri pred prvnim dnem kazdeho modulu. Vsechny moduly kurzu
zacinji v uvedene datum v 9 hodin rano. Studenti budou potřebovat nahravaci zarizeni
(mobil/diktafon).

Doporučená četba ke kurzu:
Brian Weiss – Mnoho zivotu, mnoho mistru
Milton Erickson, Ernest Rossi – Hypnoterapeuticka psychoterapie
Ian Stephenson – Existuje inkarnace?
Michael Newton – Cesty duší, Osudy duší
Peter A. Levine – Probuzeni tygra

Jim B. Tucker – Zivot pred zivotem
Dolores Cannon –
Helen Wambach – Navraty do minulych zivotu-svedectvo v hypnoze
Thorwald Dethlefsen –
Bruce Goldebrg – Minule a budouci zivoty
Manuela Oetinger – Aura brana k dusi, jak vyčistit auru
Alberto Villoldo – Posilovna pro mozek
Edith Fiore – Nejste tady poprve
– Tajemstvi zboudilych dusi

Andy Tomlinson
Moris Nethreton
Roger Woolger
David Furlong