regresní

terapie

Regresní terapie hledá příčiny problému a vrací nás v čase zpět, dětství, prenatál, minulé životy a prostor duší mezi životy.

Před tím, než se rozhodnete ke mně na regresní terapii přijít, vyplňte dotazník níže. Už během vyplňování dotazníku si ujasníte záměr, se kterým přicházíte a je to první krok na naší cestě. Poté, co mi zašlete vyplněný dotazník se vám ozvu a domluvíme si termín terapie.

Základní Holistická regresní terapieje nástroj, který vede klienty k tomu vzít si zpět svou vlastní sílu, spojit se schopností vlastního sebe-léčení, vzít si zpět ty části duše, které někde uvízly v čase, v důsledku traumat, nevyjádřených emocí, více pochopit souvislosti, vztahy, které zde prožíváme, což vede k větší celistvosti a vědomějšímu životu. 

Spirituální regrese mezi životy– LBL technika je hlubokou sondou do hlubších vrstev našeho podvědomí, tady v té rovině jsme schopni nahlédnout kdo jsme jako duše a jaké máme poslání. Pochopit vztahy, souvislosti, výběr rodičů, těla, podmínek našeho současného života i minulých. Co se máme ještě naučit, kam vedou naše kroky a proč.

Metody, které používám

Dotazník před terapií

Všechny informace jsou přísně důvěrné. Vyplněný dotazník bude odeslán důvěrně přímo mně. Berte prosím v úvahu, že čím více mi o sobě řeknete, tím efektivnější asistenci Vám mohu poskytnout. Pokud si nepřejete odpovědět na některou z otázek, klidně ji vynechte.

*U sezení Holistické RT proxy (=v zastoupení) vyplňte za sebe i osobu pro kterou jste se rozhodli proxy podstoupit.

Před začátkem terapie bych vás chtěla požádat také o souhlas a vyplnění prohlášení. Můžete si ho stáhnout a vyplnit, nebo podepsat až na místě.
Pokud máte zájem, můžete si stáhnout také dotazník, vyplnit ho ručně a odeslat mi ho na email.

Tímto souhlasím, aby mně terapeutka Iveta Pravdová provedla Holistickou regresní terapií/Spirituální regresí, na základě mého záměru a odpovědí v dotazníku.  Uvědomuji si, že toto sezení není zdravotnickou procedurou, ani ji nenahrazuje.

Podstupuji tuto terapii z vlastní svobodné vůle a chápu, že úspěch mého sezení záleží na mé vlastní touze vytvořit změnu k lepšímu a na mé ochotě a schopnosti relaxovat a spolupracovat. Jsem si také vědom/a toho, že Iveta Pravdová bude dělat vše, co je v jejich profesionálních a lidských schopnostech a možnostech, aby má terapie byla úspěšná a prospěšná mému dalšímu osobnímu rozvoji.

 

Podpis: _____________________________________________________

 

Datum: ______________________________________________________

 

Kontraindikace k regresím

  • Klienti, kteří jsou v léčbě s diagnózou závažných psychických poruch, nebo závislostí, požívají dlouhodobě léky, nebo látky ovlivňující činnost mozku / sedativa, antidepresiva, útlumové léky, drogy, alkohol/.  Pokud je klient ,,čistý“ více než 6 měsíců, mohu regresi poskytnout.
 
  • Těhotné ženy.
 
  • Klienti do 18 let, pouze se souhlasem rodičů.